PARAGILITY

CO JE PARAGILITY?

Paragility (para agility) je psí spor, funguje stejně jako agility. 

U paragility má sportovec zdravotní handicap.

Pes překonává překážky ve stanoveném pořadí. Dráhu musí překonat co nejrychleji, bez chyb a bezpečně. Psovod se nesmí dotýkat psa, směřuje psa jen povely a ukazováním.

Parkur je uzpůsobený tak, že mezi překážkami je dostatek prostoru, aby mezi nimi prošel handicapovaný sportovec s berlemi nebo na vozíku.

Trvá nějaký čas, než se tým sehraje. Každý tým si musí najít svůj způsob vedení a komunikace na parkuru, protože handicapy jsou různé.

Paragility má pozitivní vliv na vývoj člověka se zdravotním handicapem. Tento sport motivuje handicapovaného sportovce k pohybu k rozvoji hrubé a jemné motoriky, kognitivního vnímání a sociálních dovedností.

Vytváří společné pouto mezi člověkem a psem.

Velikost parkuru: 20x40m

HISTORIE                                                                      Paragility bylo v roce 2020 zapsané do Národní Sportovní Agentury.

Ve světě se začalo běhat paragility okolo roku 2000.    První Mistrovství světa v paragility – PAWC se konalo v roce 2002 v Maďarsku. IMCA (International Mix and Breed Championship in Agility) je světový šampionát v agility psů bez průkazu původu.

Tratě pro paragility

1 trať – pro skupiny 1,2,3,4,6,7 má 15 – 18 překážek      a maximální délku tratě 150m.                                            2 trať – pro skupinu 5 má 10 – 14 překážek a maximální délka tratě 80 – 100m.

 

V závislosti na handicap jsou sportovci rozděleni do skupin.

Psovod může soutěžit pouze v jedné skupině pro paragility.

Skupina 1:                                                                            Psovod na vozíku poháněného bateriemi (např. elektrický invalidní vozík, skútr …)                                      Skupina 2:                                                                              Psovod na ručně poháněném mechanickém invalidním vozíku.                                                                  Skupina 3:                                                                      Psovod, který je mírně postižen v kvalitě chůze. (Ve srovnání s osobou bez zdravotního postižení).         Skupina 4:                                                                            Psovod, který je značně postižen v kvalitě chůze.  Skupina 5:                                                                            Psovod, u kterého je chůze téměř znemožněna jeho handicapem.                                                                  Skupina 6:                                                                            Psovodi s hendikepem v oblasti sluchu, zraku nebo jiné části těla, u kterých není omezen pohyb – běh.      Skupina 7:                                                                            Psovodi s mentálním handicapem. Po konzultaci s rozhodčím může být na parkuru i doprovodná osoba.

Psovodi jsou zařazeni do skupiny podle zdravotního handicapu, nikoli podle velikosti psa.

Kategorie psů S, M, L se vyhodnocují dohromady, těžce handicapovaný psovod a zrakově handicapovaný psovod můžou mít také doprovodnou osobu.