CANISTERAPIE

Canisterapie patří mezi zooterapii.

Canisterapie probíhá se speciálně cvičeným psem.

Využívá se pozitivního působení psa nebo na fyzickou, psychickou a sociální pohodu člověka. Pes nebo se stává nejen přítelem, ale i motivací k pohybu a k rehabilitaci. Je zdrojem nových podnětů, zpestřením života. Motivuje k rozvoji jemné a hrubé motoriky (házením míčku, hlazením, napodobováním činnosti psa). Přispívá ke snížení osamělosti a uzavřenosti, podporuje spontánnost projevu. Zvyšuje neverbální komunikační schopnosti.

Druhy canisterapie a felinoterapie?

 • Skupinová aktivita za pomocí psa.
 • Terapie za pomocí psa. Individuální canisterapie.
 • Vzdělávání za pomocí psa. Přednášky pro školky, školy, veřejnost…                   
 • Krizová intervence za pomocí psa.

  Myšlenka založit canisterapii a felinoterapii ve Slavičíně, vznikla protože, v okolí není žádný spolek, kde by se věnovali canisterapii nebo felinoterapii. Naši členové dochází do škol,  speciálních škol, domovů pro seniory, ale i za klienty domů. Společně se svými čtyřnohými kamarády tam rozdávají radost.

 • Canisterapii můžeme využít ve všech oborech, na které si vzpomeneme. Samozřejmě za předpokladu určitého přizpůsobení se danému stavu a situaci. Tím je myšleno určité prostředí, stav klienta po fyzické a psychické stránce. Canisterapeut při práci s klientem, musí přihlížet k různým zdravotním problémům, např. alergie, strach ze psů, hendikepu apod.

  Zaměřujeme se

  • Na poskytování canisterapie dětem a široké veřejnosti.
  • Provozování canisterapie v nejrůznějších zařízeních zaměřených na postižené děti a dospělé.
  • Věnujeme se cvičení a vychovávání nových canisterapeutických a felinoterapeutických týmů.
  • Pořádáme přednášky pro veřejnost, mateřské školky a školy.
  • Účastníme se táborů pro děti.