FELINOTERAPIE

FELINOTERAPIE

Felinoterapie patří mezi zooterapie. Jedná se o podpůrnou léčbu somatických i psychických poruch či aktivizační metodu. S felinoterapií se můžeme setkat ve např: školkách, školách, dětské domovy, domovy důchodců, u psychologů.

Rozlišujeme tyto možnosti využití:

  1. AAT (Animal Assisted Therapy) – terapie, při níž kočka tvoří součást terapeutického procesu, kontakt s pacientem je řízený, výsledky jsou objektivně pozorovatelné (např. zlepšení motoriky rukou, řeč apod.). Součástí týmu je odborník v dané oblasti.
  2. AAA (Animal Assisted Activites) – aktivity za přítomnosti kočky. I zde jde o cílenou činnost, výsledkem je aktivizace klienta či pacienta. Na rozdíl od AAT nemusí být v týmu přítomen odborník v dané oblasti. Výsledky jsou objektivně pozorovatelné.
  3. AAE (Animal Assisted Education) – vzdělávání za asistence kočky– přítomnost kočky se využívá k výchovným nebo vzdělávacím účelům. Uplatnění nachází jak v oblasti školního, tak mimoškolního vzdělávání.
  4. AACr (Animal Assisted Crisis Response) – krizová asistence za přítomnosti zvířat – přirozený kontakt kočky a člověka, který se ocitl v krizovém prostředí či situaci. Cílem tohoto kontaktu je zmírnění nebo odbourání stresu a pozitivní působení na psychický i fyzický stav klienta. Patří do rukou odborníků a nachází uplatnění u obětí domácího násilí, šikany, trestných činů, při živelných katastrofách, teroristických útocích ……