SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA ZÁVODY AGILITY A PARAAGILITY

 

VALAŠSKÉ DVOJZKOUŠKY

A

CHARITATIVNÍ JUMPING

 

 

 29. KVĚTNA 2021

 

 

MÍSTO KONÁNÍ: Školní hřiště ZŠ Vlára Slavičín (u rybníka)

GPS:  49.0914056N, 17.8808244E

ROZHODČÍ: Jiřinka Máčková

POVRCH: umělka

PARKOVÁNÍ: u areálu

 

PROGRAM:

07.00 –  07.45   prezence A1 a Para

08.00                zahájení závodů

08.00 – 10.00  charitativní jumping + Para, první zk. A1, druhá zk. A1

11.00 – 14:00  para agility, charitativní jumping, první zk. A2

                       druhá zk. A2

15:00 – 18:00  para jumping, charitativní jumping, první zk. A3,

                        druhá zk. A3

Časy prezencí budou upřesněny dle počtu přihlášených týmů po uzávěrce.

Závodit se bude v kategoriích XS, S, M, ML, L a paraagility dle skupin.

Počet startujících je omezen na 80 týmů.

 

STARTOVNÉ:

 • první pes 450 Kč, druhý a další pes 400 Kč
 • nečlen KAČR příplatek 80 Kč / tým

 

PLATBA:

 • na účet 115-8697120227/0100
 • variabilní symbol: 29052021
 • do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda a číslo VP
 • v případě platby za více týmů prosím napište e-mail s rozpisem plateb
 • zaplacené startovné se nevrací po uzávěrce a v případě neúčasti je použito na pokrytí nákladu závodu
 • je možné přepsat na náhradníka

STARTOVNÉ BUDE VRÁCENO V PLNÉM ROSAHU V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ ZÁVODU OPATŘENÍM VLÁDY VZHLEDNEM K SITUACI EPIDEMIE COVID -19

 

PŘIHLÁŠKY:

 • registrujte se na www.kacr.info – v přihlášce uveďte i Váš e-mail pro možný zpětný kontakt
 • přihlášky budou akceptovány až po zaplacení startovného

UZÁVĚRKA: 20. 5. 2021

 

ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Kuncová Daniela

tel.: +420 774 527 011

e-mail : parawalachia@gmail.com

 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Zaplacením startovného vyjadřuje soutěžící souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro správce údajů – Paraagility Walachia – dle zk. Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a dále s pořizováním obrazového nebo zvukového záznamu z uvedené akce. Souhlas je udělen pouze pro potřeby zpracování osobních údajů v elektronické i papírové formě v rámci pořádané akce Valašské dvojzkoušky ve Slavičíně konané dne 29. 5. 2021.

 

OCENĚNÍ:

 • každá kategorie poběží dvě zkoušky a budou oceněna první tři místa
 • po doběhu posledního závodníka druhé zkoušky následuje vyhlášení výsledků
 • za charitativní jumping získává každý závodník malou odměnu

 

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • věk psa dle platného řádu agility ČR
 • platné očkování
 • účastní je povinen řídit se zákonem na ochranu zvířat
 • pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani na ztrátu, zranění nebo úhyn psa.
 • pořadatel neručí za majetek závodníků.
 • z důvodu vyšší moci a při neúčasti propadá startovné ve prospěch pořadatele
 • protest po složení nevratného poplatku 500Kč

 

Charitativní jumping je věnovaný nadaci „Pes pomůže“, která se věnuje výcviku asistenčních psů. Ze startovného bude věnovaná částka 50 Kč za každý tým.

 

„POMÁHAT JE NORMÁLNÍ“

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA