Canisterapii a felinoterapii patří mezi zooterapii.

Canisterapie probíhá se speciálně cvičeným psem a felinoterapie speciálně cvičenou kočkou.

Využívá se pozitivního působení psa nebo kočky na fyzickou, psychickou a sociální pohodu člověka. Pes nebo kočka se stává nejen přítelem, ale i motivací k pohybu a k rehabilitaci. Je zdrojem nových podnětů, zpestřením života. Motivuje k rozvoji jemné a hrubé motoriky (házením míčku, hlazením, napodobováním činnosti psa). Přispívá ke snížení osamělosti a uzavřenosti, podporuje spontánnost projevu. Zvyšuje neverbální komunikační schopnosti.

Druhy canisterapie a felinoterapie?

  • Skupinová aktivita za pomocí psa.
  • Terapie za pomocí psa. Individuální canisterapie.
  • Vzdělávání za pomocí psa. Přednášky pro školky, školy, veřejnost…                   
  • Krizová intervence za pomocí psa.

Myšlenka založit canisterapii a felinoterapii ve Slavičíně, vznikla protože, v okolí není žádný spolek, kde by se věnovali canisterapii nebo felinoterapii. Naši členové dochází do škol,  speciálních škol, domovů pro seniory, ale i za klienty domů. Společně se svými čtyřnohými kamarády tam rozdávají radost.

POSLÁNÍ 

Canisterapie a felinoterapie je jednou z mnoha forem zooterapie.  Využívá pozitivní interakce mezi člověkem se psem a kočkou, jako podpůrná a aktivizační metoda ovlivňuje člověka v bio-psycho-sociální rovině.   Canisterapii můžeme využít ve všech oborech, na které si vzpomeneme. Samozřejmě za předpokladu určitého přizpůsobení se danému stavu a situaci. Tím je myšleno určité prostředí, stav klienta po fyzické a psychické stránce, přístupnost k práci, musíme přihlížet k různým zdravotním problémům, např. alergie, strach ze psů, hendikepu apod.

Zaměřujeme se

  • Na poskytování canisterapie dětem a široké veřejnosti.
  • Provozování canisterapie v nejrůznějších zařízeních zaměřených na postižené děti a dospělé.
  • Věnujeme se cvičení a vychovávání nových canisterapeutických a felinoterapeutických týmů.
  • Pořádáme přednášky pro veřejnost, mateřské školky a školy.
  • Účastníme se táborů pro děti.

 

Naši členové:

Canisterapie – Kuncová Daniela

Canisterapie – Skovajsová Eva

Felinoterapie – Kuncová Daniela ml. 

Eva Skovajsková a Charlie